словар

Ман.

Я.

Ту.

Ты.

Ӯ, вай,

Он (она).

Мо.

Мы.

Шумо.

Вы.

Онҳо.

Они.

Ман медонам.

Я знаю.

Ӯ намедонад.

Он (она) не знает.

Хуб, нагз.

Хорошо.

Бад, ганда.

Плохо.

Ман дуст медорам. Ман нагз мебинам.

Я люблю.

Ӯ дӯст намедорад. Вай нағз намебинад.

Он (она) не любит.

Шитоб накунед.

Не спешите.

Ҳоҷат надорад. Шарт нест,

Не стоит (не обязательно).

Ман бовар (яқин) дорам.

Я уверен.

Оё шумо ӯро мешиносед?

Вы знаете ли его?

Начандон; андаке.

Немного.

Ман ӯро намешиносам,

Я его не знаю.

Ман хунук хӯрдам.

Мне холодно.

Ман гарм шудам.

Мне жарко.

Марҳамат карда гӯед, ки… Лутфан бигӯед…

Скажите, пожалуйста…

Ин, Вай, он.

Это. Тот.

Кай?

Когда?

Он вақт; он гоҳ.

Тогда.

Ҳеҷ гоҳ; ҳаргиз.

Никогда.

Худам; худаш.

Сам.

Бале; ҳа; оре.

Да.

Албатта. Не.

Конечно. Нет.

Ҳаргиз; қатъан не; ба ҳеч ваҷҳ.

Ни в коем случае.

Бешубҳа; хатман.

Несомненно.

Бисьёр хуб; аъло.

Превосходно

Наход…

Неужели…

Мумкин аст.

Можно.

Шояд ки; аҷаб не.

Может быть.

Умедворам, ки…

Я надеюсь, что…

Ман фаромӯш кардам.

Я забыл (забыла).

Илтимос, фаромӯш накунед. (

Не забудьте, пожалуйста.

Боз) фаромӯш накунам…

Чтоб (как бы) не забыть…

Хоҳиш мекунам, ба ёдам оваред…

Напомните мне, пожалуйста…

Нишон диҳед.

Покажите.

Мебинам (мебинем).

Вижу (видим).

Оё намебинед? Намебинед магар?

Разве не видите?

Биёед.

Приходите.

Биравед.

Уходите.

Равед; биёед.

Идите.

Наравед; набиёед.

Не ходите.

Оё дар ёд надоред?

Вы не помните?

Ман шубҳа дорам.

Я сомневаюсь.

Бидуни шубҳа; бе ҳеҷ шакку шубҳа.

Вне всякого сомнения.

Ман розй.

Я согласен.

Розй не.

Не согласен.

Шумо монда (хаста) шудед?

Вы устали?

Кам; андак; қадре.

Мало.

Бисьёр; зиёд.

Много.

Накаму назиёд.

Ни много ни мало.

Даркор (лозим) аст.

Нужно.

Даркор (лозим) нест.

Не нужно.

Чй гап? Чй шуд?

В чем дело?

Гaп хамин, ки…

Дело в том, что…

Наход?

Неужели?

Қимат; гарон.

Дорого.

Арзон.

Дешево.

Эҳтимол; шояд.

Возможно.

Мумкин аст? (ичозат медиҳед?).

Можно (разрешите)?

Мумкин нест (манъ аст),

Нельзя (воспрещается),

Ман муқобил не.

Не возражаю.

Ман муқобил.

Я против.

Ин аз имкон берун аст.

Это невозможно.

Ин ғайри қобили ичрост.

Это неосуществимо.

Афсӯс ки вақт надорам.

К сожалению, я занят.

Афсӯс мехӯрам, ки хоҳишатонро ичро карда наметавонам.

Сожалею, что не могу выполнить вашу просьбу.

Мутаассифоиа маҷбурам, ки рад кунам.

Очень жаль, но я должен отказаться.

Дилхостатонро интихоб кунед.

Выбирайте что по душе.

Ташаккур, ман намехоҳам.

Благодарю, я не хочу.

Ман майл надорам.

Мне не хочется.

Алоқадри ҳол; то қадри имкон.

По мере возможности.

Дар воқеъ; дар ҳақиқат.Ҳак ба ҷониби шумост; шумо ҳақ ҳастед.

Ha. самом деле. Вы правы.

Ман туро (шуморо) дуст медорам.

Я тебя (вас) люблю.

Шумо ба ман маъқул нестед (маъқулед).

Вы мне не нравитесь (нравитесь) .

Онҳо ҳамдигарро дӯст медоранд; онҳо ошиқу маъшуқанд.

Они влюблены.

Ман бо камоли майл таклифи шуморо кабул мекунам.

Я с удовольствием принимаю ваше предложение.

Ин гапи дигар.

Это другое дело.

Кифоя; бас аст.

Достаточно.

Шумо дар истгоҳи оянда (дар ин истгоҳ) мефуроед?

Вы на следующей (этой) остановке выходите?

Не, ман баъди як (ду) истгоҳ мефуроям.

Нет, я выхожу через одну (две) остановки.

Мебахшед, ман фароям,

Извините, мне надо выходить.

Дар куҷо?

Где?

Дар ин (ҳамин) чо.

Здесь, тут.

Дар он (ҳамон) чо.

Там.

Дур

Далеко.

Наздик.

Близко.

Начандон дур (наздик).

Не очень далеко (близко).

Дар боло.

Наверху.

Дар дарун; дар дохил.

Внутри.

Аз берун; дар берун.

Снаружи.

Дар поён;дар таг.

Внизу.

Рост.

Прямо.

Ба пеш.

Вперед.

Ба кафо; ба акиб.

Назад.

Қадре…

Несколько…Страницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: