слесар тести

1.Коли вперше з’явився термін “античність” і що він означав:

1)у І ст. до н.е.; грецька історія; 2)у V ст. н.е.; греко-римська цивілізація;

3)у V ст. н.е.; римська цивілізація;4)у добу середньовіччя; стародавня

цивілізація;5)у добу середньовіччя; римська цивілізація.

2.Першою європейською цивілізацією вважається:

1)мікенська цивілізація на Пелопоннесі;2)мінойська цивілізація на

Пелопоннесі;3)критська цивілізація в Егейському морі;4)крито-мікенська

цивілізація в Егейському морі; 5)мінойська цивілізація в Егейському морі.

3.“Палацові” цивілізації з’явилися у:

1)ІІІ – ІІ тис.до н.е. в Егейському морі;2)ІІ – І тис. до н.е. на Балканському

півострові;3)ІІ – І тис. до н.е. в Егейському морі;4)ІІІ – ІІ тис. до н.е. на

балканському півострові та Егейському морі; 5)ІІ – І тис. до н.е. на

Балканському півострові та Егейському морі.

4.Із наведеного переліку виберіть центри Мікенської цивілізації:

1) Тіринф; 2) Кносс; 3) Пілос; 4) Като-Закро; 5) Танагра.

5.Розквіт Критської морської держави припадає на:

1)ХІ – ІХ ст. до н.е.;2)ІІІ тис. до н.е.;3)ХVІІІ – ХV ст. до н.е.;4)ХІІІ – ХІІ ст.

до н.е.;5)VІІІ – VІ ст. до н.е.

6.З перелічених осіб виберіть учасників Троянської війни:

1) Агамемнон; 2) Фемістокл; 3) Одісей; 4) Пенелопа; 5) Єлена; 6) Пріам; 7)

Ахілл; 8) Геркулес; 9) Телемах; 10) Гектор. 7.Велика грецька колонізація – це процес розселення греків, який відбувався

у…: 1)ХІ – ІХ ст. до н.е.;2)VII – VI ст. до н.е.;3)архаїчну

добу;4)елліністичний період;5)V – VI ст.

8.Емпорія – це:

1)поліс, що розташовувався на березі моря;2)порт, що знаходився у зручній

затоці; 3)колонія торгівельного характеру;4)колонія;5)колонія

землеробського характеру.

9.З якими твердженнями ви згодні: Колонія-клерухія – це …

1)поселення, засноване політичними вигнанцям; 2)військове поселення,

мешканці якого зберігали громадянство свого полісу; 3)торгівельна

факторія; 4)поселення землеробського характеру; 5)апойкія.

10.З якими із визначень ви згідні: Ойкіст – це …

1)організатор експедиції, засновник колонії; 2)особа, функції якої полягали

в організації війська; 3)посада, пов’язана із судовими функціями; 4)посада,

пов’язана із фінансовою діяльністю; 5)член архонтату.

11.Виберіть потрібне : Греки називали свої поселення за межами полісів …

1) клерухія; 2) апойкія; 3) колонія; 4) емпорія; 5) поліс.

12.Період УІІІ – УІ ст. н.е. називають добою …

1) великих географічних відкриттів; 2) бронзи; 3) Великої грецької

колонізації; 4) класичною; 5)Троянської війни. 13.Архаїчним періодом в історії давньої Греції є :

1) ХІ – ІХ ст.. до н.е.; 2) полісний період; 3) ІІІ – ІІ ст.. до н.е.;

4) VIII – VI ст.. до н.е.;5) V – IV ст.. до н.е.

14.Виберіть найбільш точне визначення: “Сінойкізм” – це …

1)об’єднання поселень;2) об’єднання землеробських общин навколо одного

центру;3) об’єднання громадян;4) об’єднання поселень навколо міста;

5) військове об’єднання.

15.Виберіть найточніше визначення: агора – це …

1) ринкова площа;2) центр міста;3) місце для військових зборів;

4) місце для народних зборів, яке в той же час використовувалося як

торгова площа;5) місце для зборів магістратів.

16.Продовжте речення : „Метек – це…”

1) повноправний громадянин; 2) неповноправний громадянин;3) раб;

4) іноземець; 5) негромадянин.17.Із наведеного переліку виберіть античні твори, що містять свідчення про

греко-перські війни:

1)Ксенофонт “Грецька історія”; 2)Аристотель “Афінська політія”;

3)Геродот “Історія”;4)Плутарх “Паралельні життєписи”; 5)Фукідід

“Історія”; 6)Есхіл “Перси”; 7)Діодор “Історична бібліотека”; 8) Полібій

“Загальна історія”; 9)Гесіод “Труди і дні”; 10)Тіт Лівій “Римська історія”.

18.Коли відбулася битва при о. Саламін ?

1) 500 р. до н.е.2)492 р. до н.е.3)480 р. до н.е.4)479 р. до н.е.5)449 р. до н.е.

19.Хто із названих полководців очолив перший похід персів в Балканську

Грецію ? 1)Мільтіад;2)Мардоній;3)Мнесікл;4)Мірон;5)Епамінонд.

20.Продовжте речення: „Канал, що перетинав півострів Халкідіка для зручної

переправи військ у 480 р. до н.е. називався…”

1)Істмінський канал;2)Боспор;3)канал Ксеркса;4)„Довгі

стіни”;5)Геллеспонт.

21.Із наведеного переліку виберіть битви, в яких брав участь Есхіл:

1)Марафонська битва;2)битва при м. Мікале;3)Саламінська битва;4)битва

при Еврімедонті;5)битва при Платеях.

22.Виберіть визначення: Форос – це …

1)маяк на північному узбережжі Африки;2)податок членів Афінського

Морського союзу;3)острів, де зберігалася союзна скарбниця;4)назва

давньогрецького полісу;5)літургія.

23.Перший Афінський морський союз – це …

1)симахія ;2) симполітія;3)ліга;4)амфіктіонія;5)колегія.

24.З наведеного переліку виберіть грецьких полководців-учасників греко-

перських воєн:

1)Мардоній;2)Мільтіад;3)Архідам;4)Фемістокл;5)Павсаній;6) Ксеркс;

7)Алківіад;8)Датіс;9)Леонід.

25.Опис якої битви греко-перських воєн міститься в трагедії давньогрецького

автора Есхіла „Перси” ?

1)при Мікале;2)Марафонської;3)при Фермопілах;4)при Саламіне;5) при

Платеях.

26.Греко-перські війни завершилися укладанням …

1)Нікієвого миру;2)перемир’я;3)Калієвого миру;4)”царського”миру;

5)Анталкідового миру.

Предыдущий:

Следующий: