титульна,зміст і літ

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1.Фразеологічні одиниці як об’єкт дослідження фразеології ………6

Поняття фразеологічної одиниці та її функції…………………………..6

Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній українській мові…12

РОЗДІЛ 2. Фразеологізми у літературних казках Марка Вовчка………… ..20

2.1Стилістичне використання фразеологізмів у художній мові…………..20

2.2 Стилістична роль фразеологізмів у літературних казках Марка

Вовчка 23

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………………………28

СПИСОК ВИКОРИСТАНої літератури………………………………….. 32

Предыдущий:

Следующий: