тесты Саясат.каз1

САЯСАТТАНУ

Тәуелсіздік Монументі қашан және қай қалада тұрғызылды:

1987 жылы Ақмолада

1994 жылы Қарағандыда

1991 жылы Жамбылда

1997 жылы Алматыда

Адым мен қоғам арасындағы саяси қарым қатынас туралы жинақталған ғылым:

Құқықтану

Әлеуметтану

Саясаттану

Мәдениеттану

Платонның түсінгі бойынша, зорлық зомбылық негізделген мемлекет түрі:

Демократия

Тирания

Олигархия

Аристократия

Заң шығаратын биліктің аты:

Парламент

Сот

Атқарушы

Президент

Халық билігі, теңдік, әділдік, еркіндік принциптеріне негізделген мемлекеттік құрылыс қалай аталады:

Тоталитарлық

Авторитарлық

Демократия

Тимократия

Мемлекет ең алғаш қай қоғамдық формацияда пайда болған:

Алғашқы қауымдық құрылыста

Феодалдық құрылыста

Құн иеленушілік құрылыста

Капиталистік құрылыста

ҚР Егемендігі туралы Декларация қашан қабылданды:

25 шілде 1995ж .

24 ақпан 1990 ж .

16 желтоқсан 1993 ж .

25 қазан 1990 ж.

ҚР Парламенті неше палатадан тұрады:

3 .

2.

1.

4.

ҚР қашан БҰҰна мішілікке кірді және бірінші әкімі кім болған:

1989 ж. Қ.Тоқаев

1991 ж. Е. Ыдырысов

1990 ж. О. Сүлейменов

1992 ж. А. Арыстанбеков

Ұлттық валюта теңге қашан еңгізілді:

1993 ж. қараша айында

1996 ж. қаңтарда

1994 ж. қазаңда

1992 ж. сәуірде

«Невада-Семей» қозғңалысы қашан құрылды, кім ұйымдастырды?

М. Шаханов, 1988 ж .

А. Асылбеков, 1987 ж .

О. Сүлейменов, 1989 ж.

М. Әуезов, 1990 ж .

ҚР тұңғыш Конституциясы қашан қабылданды:

25 қыркүйекте 1995 ж .

28 қаңтарда 1993 ж .

16 қаңтарда 1992 ж .

30 тамыз 1995 ж.

Желтоқсан оқиғасына қатысушылардан кім «Халық қаһарманы» атағын алды?

Л.Асанов

Т.Рысқұлов

Е.Сыпатаев

Ғ.Мүратбеков

«Алаш» партиясының төрағасы кім?

Т.Рысқұлов

М.Шоқай

А.Бөкейханов

А.Байтұрсынов

Саясаттанудың негізгі функциялары:

Танымдық

Саяси өмірді рационализациялау

Болжалдау

Жоғарыда айтылғаның бірі

Саясаттанудың қай әдісі жеке адамдар мен топтардың мінез-құлқын талдауға мүмкіндік береді:

Бихевиористік

Саяси процесстерді моделдеу

Салыстырмалы

Социологиядық

Эксперттік бағалау әдісі

Саяси жүйенің қай компоненті саяси идеялар, теориялар, ілімдердің (саяси сана, саяси және құқықтық мәдениет, саяси социализация) жиынтығы:

Институционалды

Коммуникативті

Реттеуші

Идеологиялық

Функционалдық

Мемлекеттік құрылымның формалары:

Унитарлық мемлекет, федерация, конфедерация

Федерация, монархия, республика

Монархия, унитарлық мемлекет, демократия

Конфедерация, республика, унитарлық мемлекет

Тоталитаризм, демократия, республика

Саяси элитаның үш типі атты теорияның авторы:

З.Фрейд

Р.Такер

М.Вебер

Р.Миллс

Ф.Бурлацкий

Адам құқығының жалпы декларациясы БҰҰ Генералдық Ассамблеясында қашан қабылданды?

1948 ж. 10 желтоқсан

1949 ж. 1 қаңтар

1950 ж. 10 қараша

1951 ж. 15 желтоқсан

1949ж. 20 желтоқсан

Аристотель бойынша биліктің дұрыс формалары:

Тирания, олигархия, монархия

Аристократия, демократия, полития

Монархия, олигархия, аристократия

Монархия, аристократия, полития

Демократия, олигархия, тирания

Томас Гоббс мен Джон Локк қандай теорияның авторлары:

Элитаның циркуляциясы

Биліктің білінуі

Әдепті құқық пен қоғамдық шарт

Христиандық діни доктрина

Жақтастардың басылымдылығы

Басқаның көзқарасын сыйлау, ой-пікірімен санасу …

Компромисс

Плюрализм

Толерантность

Абсентеизм

Анархизм

«Құтты білім» шығармасының авторы:

Абай

Аль Фараби

Ж.Баласағұн

М.Кашгари

Шәкәрім

Қазақстан Республикасы өз саяси тәуелсіздігін қашан алды:

30 тамыз 1991ж .

16 желтоқсан1991 ж.

25 қазан 1991 ж .

10 желтоқсан 1991 ж .

24 наурыз 1991 ж .

Биліктің қандай формасы үшін монархтың қолында заң шығарушы мен атқарушы биліктің шоғырлануы тән?

Парламенттік респудлика

Президенттік республика

Абсолюттік монархия

Жартылай президенттік республика

Дуалистік монархия

Саяси ғылымының зерттеу пәні:

Біртұтас қоғам

Саяси қатынастар, саяси процесстер

Таптар мен саяси топтар

Адам құқығы

Теңсіздік

Қоғамдағы биліктік басты институты:

Партиялар

Азаматтық қоғам

Мемлекет

Қоғамдық саяси қозғалыс

Бұқарлық ақпарат құралдары

Саяси партияның басты мақсаты:

Бір көшбасшысы теңірігінда топтасу

БАК қа ену

Жеке тұлғаның құқығы мен бостандығын қорғау

Белгілі бір саяси мақсаты жүзеге асыру үшін билікке ұмтылу

Билікке ыдырату

Мемлекеттік суверенитет дегеніміз не:

Халықтың әлеуметтік және саяси құрылысты таңдау құқығының жиынтығңы

Азаматтар мемлекеттің игілігі үшін өмір сүреді

Мемлекеттің ішкі істердегі тәуелсіздігі

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатта толық тәуелсіздігі

Мемлекет азаматтардың игілігі үшін өмір сүреді

Басқаның дінін, ділін, тілін, пікірін, жалпы дүниетанымын түсіністікпен, сабырлықпен қабылдау…

Компромисс

Плюрализм

Толерантность

Абсентеизм

Анархизм

Осы елдердің қайсысы президенттік-парламенттік республика болып табылады?

Великобритания

Франция

Германия

Япония

АҚШ

Бұқаралық ақпарат құралдарының билігі:

Охлократия

Бюрократия

Плутократия

Райтократия

Аристократия

Қазақстан Республикасының Парламенті екі палатадан тұрады:

Конгресс пен Мажилис

Маслихат пен Мажилис

Сенат пен Конгресс

Сенат пен Мажилис

Маслихат пен Акимат

Биліктің үш тармаққа бөлінуі туралы ұйымды кімнің еңбегінен кіреміз:\

Г.Моска

Т.Гоббс

Ш.Л.Монтескье

В Парето

Н.Микиавелли

Төменде көрсетілген құрылымдардың қайсысы саяси жүйенің номалары мен ережелерін түзейді:

Үкімет

Мүдділер тобы

СотСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: