тести

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ

Тема 1.1.Предмет і задачі етнопедагогіки

1. Що таке народна педагогіка?

а) наука про розвиток освіти і виховання підростаючого покоління з найдавніших часів до сучасності;

б) сума знань і вмінь, досвід народу в галузі виховання підростаючого покоління;

в) наука про виховання.

2. Коли з’явилася народна педагогіка як сума знань про виховання дітей?

а) у стародавньому світі; в) у 2-й половині Х1Х ст.;

б) у 1Х ст. г) у ХУ1–ХУ11 ст.

3. Хто ввів у науковий обіг термін „етнопедагогіка”?

а) О.Духнович; в) К.Ушинський;

б) Г.Волков; г) М.Стельмахович.

4.З яких компонентів складається етнопедагогіка?

а) дидактика; е) народне родинознавство;

б) батьківська педагогіка; ж) теорія виховання;

в) педагогічна деонтологія; з) школознавство;

г) народна дидактика; и) народне дитинознавство;

д) соціальна педагогіка; і) психологія.

5. Що таке народне родинознавство?

а) народна мудрість соціалізації дитини у сім’ї;

б) знання та досвід народу щодо створення й збереження міцної, здорової та щасливої сім’ї;

в) етична сфера обов’язкового у думках та вчинках кожної людини.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2

НАРОДНОПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Тема 2.1,2,3,4,5

У якому ряді перераховані народно педагогічні принципи виховання?

А) праця, ігри, фольклор;

б) догляд за дитиною, виховання у сім’ї, об’єднання ровесників;

в) природо відповідність, гуманізм, вимогливість, повага до особистості.

Формами виховання дітей у народній педагогіці є:

а) бесіди, настанови, роз’яснення, повчання;

б) догляд за дитиною, виховання у сім’ї, об’єднання ровесників,

колективні форми трудової діяльності та відпочинку;

в) праця, ігри, фольклор, рідна мова, традиції та обряди.

У якому ряді перераховані народно педагогічні засоби виховання?

А) бесіди, настанови, роз’яснення, заохочення, покарання;

б) праця, ігри, фольклор, рідна мова, традиції, звичаї, свята, ремесла і

промисли;

в) сімейне і громадське виховання.

Дитячі казки, прислів’я і приказки, скоромовки, загадки, головоломки – це засоби…

а) фізичного виховання; в) естетичного виховання;

б) трудового виховання; г) розумового виховання.

Поезія пестування включає:

а) лічилки, небилиці, загадки;

б) обрядові пісні, кумулятивні пісні;

в) колискові пісні, пестушки, потішки, забавлянки.

До методів формування суспільної свідомості належать:

а) дитячі ігри та забави, вправляння і привчання;

б) вимога, суспільна думка, застереження, заохочення та покарання;

в) розповідь, бесіда, роз’яснення, порада, дискусія;

г) заборона, застереження, напучення, змагання.

Основними методами виховання підростаючого покоління у первісному суспільстві були:

а) навіювання, спостереження, доручення;

б) показ, приклад дорослих, розповіді, посильна участь у праці;

в) показ, спостереження, змагання.

Що таке народна педагогіка?

а) наука про розвиток освіти і виховання підростаючого покоління з

найдавніших часів до сучасності;

б) сума знань і вмінь, досвід народу в галузі виховання підростаючого

покоління;

в) наука про виховання.

Коли з’явилася народна педагогіка як сума знань про виховання дітей?

а) у стародавньому світі;

б) у ІХ ст.

в) у 2-й половині ХІХ ст.;

г) у ХVІ–ХVІІ ст.

Коли з’явилася народна педагогіка як галузь педагогічної науки?

а) на початку ХХ ст.;

б) у 2-й половині ХІХ ст.;

в) у ІХ ст.;

г) у стародавні часи.

Хто ввів у науковий обіг термін „народна педагогіка”?

а) В.Сухомлинський;

б) О.Духнович;

в) Г.Волков;

г) Г. Виноградов.

Хто ввів у науковий обіг термін „етнопедагогіка”?

а) О.Духнович;

б) Г.Волков;

в) К.Ушинський;

г) М.Стельмахович.

Що вивчає етнопедагогіка?

а) народний досвід виховання і навчання підростаючого покоління;

б) розвиток освіти і виховання підростаючого покоління з найдавніших

часів до сучасності;

в) проблеми виховання і розвитку особистості на сучасному етапі.

До якої з названих педагогічних категорій належить поняття „природовідповідність”?

а) метод виховання;

б) засіб виховання;

в) принцип виховання;

г) форма виховання.

У якому ряді перераховані народнопедагогічні принципи виховання?

а) праця, ігри, фольклор, звичаї, традиції, обряди;

б) догляд за дитиною, виховання у сім’ї, об’єднання ровесників;

в) природовідповідність, гуманізм, вимогливість, повага до особистості.

Відзначте народнопедагогічні принципи виховання.

а) природовідповідність;

б) народне мистецтво;

в) гуманізм;

г) праця;

д) дитячий фольклор;

е) догляд за дитиною;

є) вимогливість;

ж) повага до особистості;

з) ігри;

и) зв’язок з життям;

і) звичаї;

к) культуровідповідність.

Природовідповідність означає:

а) відповідність виховання вимогам суспільства;

б) відповідність виховання природі дитини;

в) врахування індивідуальних і вікових особливостей дитини у вихованні

18.Трудове виховання подиляється на наступні етапи:

а) 1-6; 6-14; 14-18;

б) 2-7; 7-15; 15-20;

в) 2-4; 6-8; 8-10.

19.Етапи трудового виховання називаються:

а) вступний, помічний, основний;

б) вступний, ігровий, основний;

в) помічний, ігровий, завершальний.

20.Які риси характеру більш за все шанувались українцями:

а) людинолюбство, чесність, порядність, вірність дружбі, любов до

Батьківщини;

б) працьовитість, мужність, сміливість;

в) пошана до жінки, сміливість, чесність, заможність.

Предыдущий:

Следующий: