сонгы отчет

Аты жөні

Жеке куәлік № және берілген мерзімі

Дилом № және берілген уақыты

Туған күні, айы, жылы

Регистрациялық номер

ҚҚ 321 топ

1

Асхатбек Асылым

023901559

У: 05.08.09

0021111

01/07/2011

04.01.93

2

Ахмет Ғалымжан

024306395

19.08.09

0042352

28/06/2011

28.04.93

3

Ахметова Қаламқас

022366638

05.06.08

0042321

28/06/2011

13.04.92

4

Байдрахмет Қанат

024338077

03.09.09

28.12.92

5

Болатов Шыңғыс

023733021

15.04.09

0042291

19.03.93

6

Даутов Данияр

023173393

19.11.08

0005293

28/06/2011

30.05.92

7

Есмұратов Мерей

023397905

15.01/09

0042325

28/06/2011

04.05.92

8

Иманбекова Мәдина

022217760

17.06.2008

0042375

28/06/2011

16/05/92

9

Өтеген Ақтөре

023509816

08/04/09

0038680

30/06/2011

22.02.93

10

Қабдрашитова Асима

023509816

08/04/09

0014891

30/06/2011

18.11.92

11

Қожахметов Мадияр

022767858

0042359

28/06/2011

06.05.92

12

Рахметола Мади

022122933

03/09/2008

0056171

05/07/2011

29/07/92

13

Сабиев Мирас

021408141

16/11/2007

0397550

01/07/2011

10.10.91

14

Самаева Раушан

021338593

27.08.2007

0005827

02/07/2011

26/06/91

15

Самажанова Жулдыз

034500311

20/02/2013

0042301

28/06/2011

29.08.92

16

Серікқали Айжан

024015586

05/08/09

0021116

01/06/2011

20.01.93

17

Смаилжанұлы Әсет

023165794

15.10.2008

22.06.92

18

Тұрсынов Аслан

024671605

11/03/2010

0005279

28/06/2011

19.06.92

Аты жөні

Куәлік бойынша

Ағылшын тілінде

Дипломдық жұмыс тақырыбы қазақ тілінде

Д/Ж орыс тіліндегі аудармасы

Д/Ж ағылшын тіліндегі аудармасы

ҚҚ 321 топ

1

Асхатбек Асылым

Асхатбек Асылым

Askhatbek Asylym

Меншікті өсиет ретінде қалдырудың құқықтық қырлары

Правовые стороны оставленные имущества по наследству

Legal side of the property left by inheritance

2

Ахмет Ғалымжан

Ахмет Ғалымжан

Ahmet Galymzhan

Көше қылмыстылығынан сақтандырудың мәселелері

Проблемы страхований уличных преступлений

Insurance problems of street crime

3

Ахметова Қаламқас

Ахметова Қаламқас

Ahmetova Kalamkas

Қылмыстық іс жүргізудегі жаңа дәлелдемелер түсінігі мен маңызы

Важности и понятие новых доказательств в уголовном производстве

And the importance of the concept of new evidence in criminal proceedings

4

Байдрахмет Қанат

Байдрахмет Қанат

Baidrahmet Kanat

Көлікті заңсыз айдап кету қылмыстары

Преступление не законное вождение автотранспорта

Crime driving illegal vehicles

5

Болатов Шыңғыс

Болатов Шыңғыс

Bolatov Shyngys

Мемлекеттік құрылым нысаны: түсінігі мен ерекшеліктері

Основания и понятия состава формы государство

Foundation and concepts of state forms

6

Даутов Данияр

Даутов Данияр

Dautov Daniyar

Азаматтық іс жүргізудегі тараптардың құқықтық жағдайы

Правовые состояния сторон гражданского производства

Legal status of the parties of civil proceedings

7

Есмұратов Мерей

Есмұратов Мерей

Esmuratov Merei

Мемлекет пен құқықтың пайда болу заңдылықтары мен нысандары

Форма законности возникновения государствы и правы

Shape legality of State and Law

8

Иманбекова Мәдина

Иманбекова Мәдина

Imanbekova Madina

Мемлекет-азаматтық құқықтың субъектісі ретіндегі ерекшеліктері

Основа государства как гражданско-правового субъекта

Foundation of the state as a civil law entity

9

Өтеген Ақтөре

Өтеген Ақтөре

Otegen Aktore

Салықтық қылмыстар және олардың алдын алу шаралары

Налоговые преступление и ихние предварительные действие

Tax crime and theirs preliminary action

10

Қабдрашитова АсимаСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: