римське право методологія

Суб’єкти приватного права

12

5

7

Письмові

відповіді

4.

Захист суб’єктивного права

14

5

2

7

Усна

відповідь,

письмові

відповіді

5.

Сімейні правовідносини

6

2

3

Письмові

відповіді

6.

Речі як об’єкти права

8

2

3

Письмові

відповіді

7.

Власність (proprietas)

8

2

2

3

Усна

відповідь,

письмові відповіді

8.

Володіння (possesio)

8

4

3

Письмові

відповіді

9.

Права на чужі речі

8

2

3

Письмові

відповді

10.

Зобов’язальне право

8

2

3

Реферат

11.

Договори як джерела зобов’язань

7

2

4

Письмові

відповіді

12.

Деліктні зобов’язання

8

2

4

Письмові

відповіді

13.

Спадкове право

8

2

4

Письмові

відповіді

Модульна контрольна робота № 2

3

3

МКР

Всього

55

20

2

30

3

Модульний контроль

Разом з дисципліни

108

40

4

58

6

ЗАЛІК

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ТЕМА 1.1. ІСТОРІЯ, ПРЕДМЕТ ТА СИСТЕМА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Лекція

Історія римського права. Елементи державної влади. Поняття та предмет вивчення курсу римського приватного права. Теоретико-пізнавальне значення римського права. Етапи розвитку римського права. Елементи римського права (jus). Принципи римського права.

Основні системи римського права: приватне право (jus civile), право народів (jus gentium), преторське право (jus praetorium). Поділ римського права на право публічне (jus publicum) і право приватне (jus privatum). Характеристика римського приватного права.

Рецепція римського права. Вплив римського права на національне право України. Етапи впливу.

Характеристика літератури з римського права.

Завдання для самостійної роботи

Варіант 1

Охарактеризувати складові системи римського приватного права.

Казус

З якої умови правоздатність поширювалася і на немовля, що знаходиться в утробі матері, тобто ще не народженого на світ?

Варіант 2

Назвати основні принципи, які надають сили римському праву.

Казус

Під час епідемії римська похоронна колегія, вичерпавши власні засоби, звернулася за допомогою до банкіра-трапезита, але не змогла повернути займ у встановлений термін.

Чи міг трапезит звернути стягнення на майно окремих членів похоронної колегії?

Запитання для самоперевірки

Які Ви знаєте елементи римського права (jus)?

Які принципи римського права?

Характеристика римського приватного права.

Що таке рецепція римського приватного права?

Етапи розвитку римського права.

Література: 1, 3, 4, 13, 15, 22, 24, 25.

ТЕМА 1.2. ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Лекція

Поняття, історія та види джерел римського приватного права. Джерела пізнання римського права.

Джерела правотворення.

Звичай: поняття, вимоги та види. Правові звичаї. Царські закони. Закони. Закони XII таблиць. Плебісцити. Форми діяльності римських юристів. Закон про цитування. Судовий прецедент. Постанови сенату. Поняття та кодифікація преторського едикту. Імператорські конституції, їх види. Кодифікація Юстиніана.

Завдання для самостійної роботи

Варіант 1

Визначити поняття та види прав на чужі речі.

Казус

По смерті спадкодавця, який не залишив заповіту, не виявилося законних спадкоємців, і на спадщину стали претендувати далекий родич померлого, і емансипований син померлого.

Кому віддасть перевагу претор?

Варіант 2

Поняття речового права.

Казус

А. неодноразово просив Б. про сплату боргу в розмірі 1000 сестерціев. Б. щораз ухилявся від сплати, але потім сказав: «Ти мені набрид. Щоб ти відстав від мене, я заплачу. Але присягайся, що більше ти до мене з цим приставати не будеш».

А. присягнувся. Але Б так і не сплачував борг.

Створилася дивна ситуація: якщо мовчати – нічого не одержати, якщо заявити позов – порушити присягу.

Що міг би сказати з цього приводу претор?

Запитання для самоперевірки

Які Ви знаєте джерела правотворення?

Яка відмінність приватного права від права народів?

У чому зміст закону про цитування?

Які Ви знаєте види імператорських конституцій?

Що таке Корпус юріс цівіліс?

Література: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16.

ТЕМА 1.3. СУБ’ЄКТИ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Лекція

Поняття цивільного суспільства та суб’єкта права. Поняття статусного права. Поняття правоздатності та дієздатності. Правоздатність в галузі публічного та приватного права. Категорії суб’єктів прав.

Правоздатність фізичних осіб. Зміст правоздатності. Виникнення правоздатності. Втрата та обмеження правоздатності (capitis deminitio). Причини обмеження правоздатності фізичних осіб у приватному праві Поняття громадянської честі. Позбавлення громадянської честі. Вплив релігії на правоздатність.

Поняття та види статутних судів.

Дієздатність фізичних осіб. Обмеження дієздатності. Особи недієздатні і частково дієздатні.

Поняття, ознаки і види юридичної особи. Виникнення та припинення юридичних осіб. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб. Основні характеристики юридичних осіб.

Завдання для самостійної роботи

Варіант 1

Поняття і види власності.

Казус

У римського громадянина Товерія було три онука. Один народився від сина, що жив разом із батьком. Другий онук народився в сім’ї емансипованого сина. Третій був народжений дочкою, що знаходилась у «правильному римському шлюбі».

Який з онуків знаходився під владою діда Товерія?

Варіант 2

Поняття і класифікація зобов’язань.

Казус

Дикий олень, поранений клеймованою стрілою, був уже схоплений мисливцем, але зумів вирватися й утекти. Майже в той же час його застрелив інший мисливець. Хто власник здобичі?

Запитання для самоперевірки

Поняття правоздатності та дієздатності.

У чому полягає суть втрати та обмеження правоздатності.

Що таке громадянська честь?

Основні характеристики юридичних осіб.

Література: 2, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 21, 26.

ТЕМА 1.4. ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА

Лекція

Суб’єктивні права і обов’язки. Придбання, втрата і передача прав.

Поняття здійснення суб’єктивних прав. Мета захисту суб’єктивних прав.

Поняття приватного позову (actio). Види позовів: цивільні та гонорарні позови. Позови суворого права і позови доброї совісті; речові і особисті позови; штрафні позови; змішані позови; позови суспільні; ноксальні позови; позови з фікцією. Колізія та комуляція позовів.

Захист та заперечення проти позову.

Особливі засоби преторського захисту: інтердикти, стипуляція, реституція, введення у володіння.

Форми захисту суб’єктивних прав. Поняття та особливості римського приватного процесу. Види римського приватного процесу. Легісакційний процес. Органи легісакційного процесу. Етапи легісакційного процесу. Засвідчення спору – letis-contestatio Формулярний процес. Преторська формула, її складові частини. Судове рішення. Анулювання судового рішення. Виконання судового рішення. Зміст та особливості екстраординарного процесу.

Представники сторін у судовому процесі. Судове рішення. Виконання судового рішення. Поняття позовної давності. Відмінність позовної давності від законних строків. Початок перебігу позовної давності. Перерва перебігу позовної давності та її підстави. Припинення перебігу позовної давності. Наслідки впливу позовної давності.

Семінарське заняття

План

Предмет римського приватного права.

Значення вивчення римського приватного права для сучасної юриспруденції.Страницы: Первая | ← Назад | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: